Harvest Tec Bale Management

Våtbalsmarkören framhäver en bal med en röd eller blå färg. Våtbalsmarkören är direkt kopplad till fuktsensorn eller det automatiska applikatorsystemet. Munstycken för balmarkören kan monteras på olika platser beroende på balpressens specifikationer.

Att lyfta fram balar med hög fuktighet gör det möjligt för operatören att endast sortera och lagra balar inom sitt föredragna fuktområde. Alla de märkta balarna kan förvaras separat eftersom kvaliteten på dessa märkta försämras. Att förvara markerade balar separat kommer att förhindra att dessa balar skadar de nedre fuktgruppsbalarna.

Om obehandlade högfuktiga balar förvaras med torra balar som normalt skulle anses säkra kommer de att göra att de föredragna fuktbalarna också förstörs, på grund av att fukten utjämnas i stapeln. Balmarkören är ett enkelt sätt att hålla oönskad, obehandlad fukt från stapeln och hjälper operatören att maximera avkastningen från foder- och halmbalar av god kvalitet. Munstycken för balmarkören kan monteras på olika platser beroende på balpressens specifikationer

EU-specifikation Tagger för närvarande inte tillgänglig. Se det här utrymmet för framtida uppdateringar för 2:a generationens releasedatum.

sv_SESvenska
%d