Fendt Buffered Acid – Baler’s Choice Preservative

Balning av hö eller halm är extremt väderberoende. Om du lämnar hö för länge innan balning kommer det att förlora kvalitet och avkastning. Balar för tidigt och vid fuktnivåer över 15% riskerar du att balarna värms upp och i värsta fall självantänds. Utan konserveringsmedel kommer mögel också att utvecklas vilket resulterar i damm och försämrad balkvalitet, vilket resulterar i att boskapen blir mer mottaglig för andningsproblem och fodrets näringsvärde kommer att minska.

The latest HayBoss Application Systems allow you to beat the weather and by using Baler’s Choice hay preservative, safely bale at moisture levels between 15% and 30% moisture.

Att kunna bala säkert vid högre fuktnivåer har många fördelar:

Grönare hö kommer i allmänhet att ha ett högre fodervärde

Gör att du kan bala snabbare jämfört med obehandlat foder

Baler's Choice konserveringsmedel är lämpligt för alla typer av hö och herrelösa. Med sin unika formel och tillverkningsprocess är den icke-frätande för balpressen och mycket säkrare att hantera för balpressoperatörer. Appliceringsmängder startar så lågt som 1,9 liter per ton (0,19% total skörd). Dess unika formel ger den en hög nivå av propionsyra, specifik vikt och ett pH på 6,0. Konkurrenskraftiga produkter kommer att vara mycket svagare liter till liter och kommer alltid att kosta mer per ton behandlad gröda eller vid reparation av maskiner

Fuktsensor
Applikationsutrustning
Media Center
sv_SESvenska
%d bloggare gillar detta: