Harvest Tec Zarządzanie belami

Znacznik mokrej beli wyróżnia belę kolorem czerwonym lub niebieskim. Znacznik mokrych bel jest bezpośrednio połączony z czujnikiem wilgoci lub automatycznym systemem aplikatora. Dysze do znacznika bel mogą być montowane w różnych miejscach w zależności od specyfikacji prasy.

Zaznaczanie bel o wysokiej wilgotności umożliwia operatorowi sortowanie i przechowywanie tylko bel o preferowanym zakresie wilgotności. Wszystkie oznaczone bele mogą być składowane oddzielnie, ponieważ jakość tych zaznaczonych bel ulegnie pogorszeniu. Przechowywanie oznaczonych bel oddzielnie zapobiegnie ich uszkodzeniu przez bele o niższej grupie wilgotności.

Jeśli nieprzetworzone bele o dużej wilgotności są przechowywane z suchymi belami, które normalnie byłyby uważane za bezpieczne, spowodują one również zepsucie preferowanych bel wilgotnych z powodu wyrównywania się wilgoci w stosie. Znacznik bel to prosty sposób na zatrzymanie niepożądanej, nieoczyszczonej wilgoci ze stosu, pomagając operatorowi zmaksymalizować zyski z dobrej jakości bel paszy i słomy. Dysze do znacznika bel mogą być montowane w różnych miejscach w zależności od specyfikacji prasy

Specyfikacja UE Tagger jest obecnie niedostępny. obserwuj to miejsce, aby uzyskać przyszłe aktualizacje dotyczące dat wydania drugiej generacji.

pl_PLPolski
%d